Privacy statement 

H.C. Posterholt is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop H.C. Posterholt persoonsgegevens van leden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt H.C. Posterholt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegvens worden louter en alleen gebruikt voor de ledenadministratie, boekhouding, wedstrijd en competitieplanning.